Beëindiging samenwerking met Algemeen Directeur

25
10

Het bestuursorgaan van de Vlaamse Zwemfederatie vzw heeft unaniem besloten om de samenwerking met An Rydant als algemeen directeur met onmiddellijke ingang stop te zetten. Wij willen An bedanken voor de geleverde inspanningen, maar kiezen voor een andere koers om de beoogde doelstellingen in de toekomst te bereiken.

Het bestuursorgaan wil de stabiliteit en continuïteit binnen de werking van de Vlaamse Zwemfederatie ten allen tijde bewaken. Lode Grossen zal daarom de rol van algemeen directeur op zich nemen. Hij zal deze functie combineren met zijn functie als technische directeur topsport.