Elitewerking KBZB - headcoach

01
03
KBZB

Het bestuursorgaan van de zwemfed heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de Federation Francophone Belge de Natation om de samenwerking met Ronald Claes als headcoach van hun elitewerking te beëindigen.

De FFBN heeft wel te kennen gegeven het nationaal project te willen verderzetten, maar niet meer onder de leiding van Ronald. Dit maakt zijn functioneren als hoofdcoach van het nationaal project ook onmogelijk, waardoor de samenwerking ook op het niveau van de KBZB wordt stopgezet. 

De zwemfed dankt Ronald voor zijn inbreng, expertise en samenwerking, gedurende de periode van september 2021 tot nu, in dat nationale project. De technisch directeur en het bestuursorgaan van de zwemfed onderzoeken nu mogelijke oplossingen.