Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, er is geen aangifte, en het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen (maximaal 34,71 euro per dag).

Verenigingswerk is wel betaald, en het is dan ook formeler. Het moet voldoen aan enkele voorwaarden. Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (dus ook geen vergoeding voor je onkosten).

Waar vind ik een lijst van secretarissen van de clubs?

Waar vind ik een lijst van sportsecretarissen van de clubs?

Portretrecht zwemfed

Tijdens activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie, of activiteiten waaraan de Vlaamse Zwemfederatie meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie betekent dat u toestemming verleent dat de Vlaams Zwemfederatie deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website (Facebook), tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De Vlaamse Zwemfederatie zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.

Maken/gebruik van beeldmateriaal in clubs/verenigingen

Voor foto’s en beeldmateriaal moet er met twee belangrijke zaken rekening gehouden worden, elk met de eigen gevoeligheden:

  • GDPR/Privacy
  • Portretrecht

De Vlaamse Sportfederatie biedt een mooi overzicht over de zaken waar rekening mee moet gehouden worden bij het gebruik van beeldmateriaal.

Daarnaast beschrijft de VSF ook of, waar, hoe, enz. je beelden mag publiceren. Ga naar de website van de Vlaamse Sportfederatie.

Toestemming vragen

Zeker bij gerichte foto’s is een toestemming nodig. Het is belangrijk om bij het vragen van zo’n toestemming een kader te scheppen. Wat zijn de spelregels die de club zelf hanteert? Enkel zichtbaar voor leden, of voor iedereen? Foto’s in badkledij, in t-shirt of enkel in het water (= lichaam minder scherp zichtbaar)? Hoe laat ik een foto verwijderen? Waarom zijn foto’s belangrijk voor de club (bv versterken groepsgevoel)?…

Vraag in de toestemming om een ‘toestemming tot gerichte portretten tijdens het sporten’. Dat is ook het moment waarop je niet zomaar kan gaan vragen aan de sporter of het ok is dat er foto’s worden gemaakt (bv zwemmer die keerpunt maakt). Gerichte foto’s die geposeerd zijn (bv groepsfoto’s of podiumfoto’s, waaruit een stilzwijgende toestemming kan verstaan worden door plaats te nemen in de groep/te poseren), en niet gerichte portretten (overzichtsfoto’s) vereisen zo’n toestemming niet.

In alle gevallen is het zo dat iemand die op de foto staat kan vragen de foto te verwijderen (of onscherp maken van deel foto), ook al was die op het moment zelf akkoord, of gaat het om een overzichtsfoto. Neem dus de procedure (bv mail naar xxx) op in de spelregels die de club hanteert.

Wat is GDPR?

De GDPR of "General Data Protection Regulation" is een wetgeving die vanuit de EU wordt opgelegd in verband met databescherming en privacy. De GDPR is niet enkel van toepassing op (grote) organisaties, maar ook op verenigingen. Dit is voor onze clubs dus ook belangrijk.

Alle officiële informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Meer info over hoe de GDPR toe te passen is te vinden op de website van de Vlaamse Sportfederatie.