zwemfed-bijscholingen en vormingen op maat (eigen aanbod)

De zwemfed voorziet in een interessant bijscholingsaanbod op maat van elke lesgever of trainer.

Aanbod

Voor wie?

VTS-opleidingsniveau

Concept

zwemfed bijscholing

 • Clublesgevers
 • Externe lesgevers, sportleerkrachten, redders, etc.

Niet-gekwalificeerde lesgevers
Aspirant-Initiator
Initiator* (*meer dan 4 jaar geleden behaald)

 • Bijscholing op locatie in samenwerking met een zwemfed-club, niet-zwemfed club, gemeentelijke/stedelijke sportdienst, school, zwembaduitbater, PPS-zwembad, etc.
 • Keuzetopic uit lijst (zie onder)
 • Standaard duur = 3u incl. 30' pauze
 • Theorie en/of praktijk, fysiek of online

zwemfed Swim Conference

 • Clublesgevers

Niet-gekwalificeerde lesgevers
Aspirant-Initiator
Initiator

 • Programma van anderhalve dag met plenaire en parallelle sessies, informatiemarkt en netwerkmomenten
 • Twee ‘tracks’, één op maat van lesgevers en één op maat van trainers
 • Weekend in september
 • Clubtrainers
Instructeur (B)
Trainer B
Trainer A
 • Clubbestuurders
nvt

zwemfed Swim Conference Webinar Week

 • Clublesgevers
 • Externe lesgevers, sportleerkrachten, redders, etc.
 • Clubtrainers

Niet-gekwalificeerde lesgevers
Aspirant-Initiator
Initiator

Instructeur (B)
Trainer B
Trainer A

 • Programma met online bijdrage (webinar, digitale klas of workshop) elke avond van de week
 • Midweek in mei of juni

zwemfed Vorming op maat

 • Clublesgevers
 • Externe lesgevers, sportleerkrachten, redders, etc.
 • Clubtrainers

Niet-gekwalificeerde lesgevers
Aspirant-Initiator
Initiator
Instructeur (B)
Trainer B
Trainer A

 • Bijscholing op locatie in samenwerking met een zwemfed-club, niet-zwemfed club, gemeentelijke/stedelijke sportdienst, school, zwembaduitbater, PPS-zwembad, etc.
 • Inhoud en duur van de vorming worden volledig in overleg met de klant/aanvrager bepaald

De zwemfed erkent zowel interne als externe bijscholingsinitiatieven

Naast de eigen organisaties promoot de zwemfed ook kwaliteitsvolle externe vormingsinitiatieven. Zowel het eigen aanbod als het erkende externe aanbod (‘zwemfed-approved’) leveren bijscholingsuren op die meetellen voor de erkenning als 'Permanent gevormde zwemfed lesgever/trainer'.

Zelf een zwemfed bijscholing organiseren?

De zwemfed voorziet in een keuzelijst met bijscholingsonderwerpen, van een theoretische opfrissing van de basisvaardigheden tot een praktische workshop over het aanleren van een zwemslag. De aanvrager kiest een onderwerp uit de lijst, de locatie en de datum. De zwemfed zorgt voor een docent en publiceert de bijscholing op haar website.

Onderwerp Een woordje uitleg

Multimove in en rond het water

Deze workshop richt zich tot lesgevers en begeleiders van kinderen tussen 3 en 8 jaar. Het MultiMove concept gaat uit van het belang van een brede motorische ontwikkeling met aandacht voor 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. De MultiMove oefenstof is eenvoudig en nagenoeg overal toepasbaar, ook in en rond het zwembad. Tijdens deze workshop licht de lesgever toe hoe je als zwemclub het MultiMove concept kan implementeren en integreren in de zwemschoolwerking.

Leerlijnen zwemstijlen (naar keuze) incl. foutenanalyse en -remediëring

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop is opgebouwd rond de meest recente leerlijn/methode (opbouw van oefenstof) van één van de vier genormeerde zwemstijlen (je kiest dus voor rugslag, crawl, schoolslag of vlinderslag), inclusief basis foutenanalyse en -remediëring.

Leerlijnen basis start en tuimelkeerpunt

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 6 en 10 jaar. De workshop behandelt het aanleren van de start (grijpstart en track start op beginnersniveau) en het voorwaarts tuimelkeerpunt (van toepassing bij het crawl en rugslag zwemmen).

Basisvaardigheden

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop is opgebouwd rond de 7 aquatische basisvaardigheden in het zwemmen: veilig te water gaan en er uit komen, behoud van evenwicht, stroomlijnen, stuwen met de armen, stuwen met de benen en (aquatisch) ademen.

Watergewenning

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tot en met 4 jaar. Tijdens deze workshop ligt het accent op de eerste, speelse kennismaking van de peuter met het water en het zwembad. Hierbij worden zowel algemene als specifieke (op het leren zwemmen) voorbereidende oefeningen en spelvormen geïntroduceerd.

Zwemschoolstructuur en zwembrevettenlijn van het Netwerk Lokaal Sportbeleid (voorheen ISB)

Deze workshop richt zich tot lesgevers, zwemschoolverantwoordelijken en clubbestuurders. De workshop biedt een praktische vertaling van de 'opleidingsvisie' van de Vlaamse Zwemfederatie naar de dagelijkse zwembadpraktijk: wat is de ideale structuur en opbouw van mijn zwemschool, gekoppeld aan de Fred Brevet zwembrevettenlijn van het Netwerk Lokaal Sportbeleid (ISB)? Deze workshop wordt theoretisch benaderd en biedt ruimte tot interactie en discussie over de eigen, wenselijke en ideale situatie.

Aan de slag met ‘Leren Zwemmen: praktische leidraad (editie 2021)’

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 3 en 8 jaar alsook tot zwemschoolverantwoordelijken en clubbestuurders. De workshop behandelt het praktisch gebruik van de leidraad Leren Zwemmen (zwemfed, 2021), ons gebruiksvriendelijk hulpmiddel vol lesvoorbereidingen en inspiratie om elk kind watergewend, waterveilig en zwemvaardig te maken. Na een theoretische introductie en hands-on kennismaking met het product wordt dieper ingegaan op hoe de leidraad in verschillende settings kan worden gebruikt.

Didactisch sterk aan de slag in de zwemschool

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 3 en 8 jaar alsook tot zwemschoolverantwoordelijken. De workshop geeft concrete tips & tricks om de actieve leertijd zo hoog mogelijk te houden. Volgende aspecten worden daarbij theoretisch benaderd met een praktische vertaalslag: routines en management, verbale taakpresentatie, visuele taakpresentatie (organisatorisch en inhoudelijk), feedback en vakkennis.

MultiSkillZ for Swim

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 5 en 10 jaar alsook tot zwemschoolverantwoordelijken. MultiSkillZ for Swim is een unieke methode die kinderen de kans geeft om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen in het water, zonder dat ze dit als een les of training beschouwen. Het is een vernieuwende manier van leren bewegen met oog voor de totaalontwikkeling van kinderen met een hoog fungehalte, die in de bestaande zwemschool kan worden geïntegreerd.

De organisator/aanvrager dient binnen de week na de bijscholing de aanwezigheidslijst op te sturen naar de zwemfed via sarah.sturtewagen@zwemfed.be. Opm.: enkel onderstaand document met vermelding van de aanwezige deelnemers wordt aanvaard voor de verwerking van de attesten:

Aan de hand van deze gegevens zal de zwemfed via mail de nodige deelnameattesten voorzien voor alle aanwezigen.

Bijscholingen met een 'open' karakter (d.w.z. ook toegankelijk voor anderen, via publicatie op de Zwemfed site) krijgen voorrang op bijscholingen met een gesloten karakter (= bijscholingen die enkel toegankelijk zijn voor deelnemers uit de eigen club/organisatie).

De organisatie heeft het recht om zelf het aantal deelnemers te bepalen, met een maximum van 60 deelnemers voor een theoriesessie en 20 voor een praktijksessie.

Kostprijs

De kostprijs voor deze bijscholing bedraagt 450 euro (excl. BTW). Voor zwemfed-clubs is dit 350 euro (excl. BTW). Dit bedrag wordt door zwemfed gefactureerd en omvat de voorbereiding van de spreker, de verplaatsingskosten, de presentatie/hand-outs en de administratieve afhandeling.

Voor de deelnemers geldt een maximale bijdrage (inschrijvingsgeld) van 20 euro per persoon. Permanent gevormde zwemfed lesgevers/trainers ontvangen altijd een reductie van 25% op deze bijdrage. De lijst met permanent gevormde trainers/lesgevers kan geraadpleegd worden via deze link.

Wisselwerking zwemfed - aanvrager/organisator

De zwemfed voorziet:

 • Een expert/docent gekoppeld aan een door de aanvragen gekozen onderwerp (standaard duur: 2,5u + 30' pauze). De zwemfed factureert hiervoor 450 euro BTWe (of 350 euro BTWe voor zwemfed-clubs).
 • Publicatie van de bijscholing op de zwemfed site met inschrijvingslink (via Assist of andere).
 • Communicatie in nieuwsbrief en zwemfed site.
 • Automatische interne registratie ifv erkenning binnen de Permanente vorming van trainers/lesgevers (zwemfed), Aquality en Jeugdfonds Zwemsport.
 • Automatische attestering (via VOTAS, Vlaamse Trainersschool).

De organisator engageert zich tot:

 • Het tijdig online aanvragen van de bijscholing.
 • Het voorzien van geschikte infrastructuur (ifv 20-60 personen) met de nodige voorzieningen (beamer, projectiescherm,…), inclusief bv. de nodige ruimte in het zwembad en peuters/kleuters.
 • Tijdig aanleveren van een (publieke) inschrijvingslink.
 • Administratieve opvolging ifv registratie en attestering (zie ook supra).
 • Ontvangst van de deelnemers en spreker/docent per plaatse.

Interessante bijscholingen of vorming van een partner (extern aanbod)

Naast bovenstaande bijscholingsmogelijkheden aangeboden door de zwemfed, worden ook de NVVZT-bijscholingen (de vakvereniging van de Nederlandse zwemtrainers) als die van VTS Plus erkend (zie ook verder). Deze laatste laat ruimte voor sporttakoverschrijdende onderwerpen. De kwaliteit van dit aanbod wordt bewaakt door de Vlaamse Trainersschool (VTS, Sport Vlaanderen).

Andere erkende bijscholingen

Onderstaande bijscholingen/opleidingstrajecten zijn eveneens erkend door de zwemfed. Deelnameattesten kunnen, voor zover deze niet automatisch werden opgenomen in de VOTAS-databank van Sport Vlaanderen (VTS), naar de zwemfed gemaild worden (info@zwemfed.be). Deze bijscholingsuren tellen mee voor de 'Permanente vorming' van trainers/lesgevers: