Leren zwemmen: Genk neemt initiatief... Wie volgt?

07
03

De recente ophef over het schoolzwemmen in Vlaanderen, legde een aantal pijnpunten bloot omtrent het leren zwemmen in Vlaanderen. Er heerst een steeds groter tekort aan zwemwater, wachtlijsten voor zwemlessen worden steeds langer, er is weinig controle op de kwaliteit van zwemlessen, enz. Een aantal van die zaken kunnen door (lokale) overheden aangepakt worden. Zwemfed biedt zich aan als een partner om dit te bewerkstelligen.

Genk onderneemt actie

Stad Genk blijft alvast niet bij de pakken zitten. Op woensdag 6 maart bracht een Genkse delegatie, bestaande uit mensen van de stad en van de lokale zwemclub GZVN, een bezoek aan één van de grootste zwemscholen van Vlaanderen: De Antwerpse Zwemschool. Deze zwemschool is het product van een vruchtbare samenwerking tussen stad Antwerpen en de Vlaamse Zwemfederatie. De bezoekers kregen inzicht in het mogelijk traject, de organisatie, de bijhorende sociale projecten, enz. Hopelijk vormt dit dan ook het begin van een succesvolle samenwerking tussen de verschillende Genkse partners, zodat zij ook in hun stad een dergelijk project op poten kunnen zetten.

Zwemfed als bindende partner

Bij een eventuele samenwerking, biedt de Vlaamse Zwemfederatie graag ondersteuning. Zo kan zwemfed optreden als facilitator en organisator. Ook inhoudelijk heeft zwemfed heel wat te bieden: op sporttechnisch vlak, op vlak van organisatie, enz. Zo varen zowel de lokale club(s), als de sportdienst en het stadsbestuur wel bij de geboden ondersteuning.

Welke steden of gemeenten volgen?

Als we de gezondheid en veiligheid van de mensen in onze maatschappij voorop stellen, moeten we samen onze verantwoordelijkheid nemen en werk maken van het verlenen van toegang tot kwalitatief hoogstaande lessen aan zoveel mogelijk kinderen. Want elk kind zou de kans moeten krijgen om te leren zwemmen en met plezier te bewegen in het water, ongeacht waar ze wonen.

De Antwerpse Zwemschool geldt als een schoolvoorbeeld van hoe het kan. Genk bekijkt nu ook welke mogelijkheden er zijn. Verschillende steden en gemeenten gingen hen al voor. Brugge-Damme, Ieper, Oostende, Torhout, Brussel en Herentals allen hebben ze reeds een gelijkaardige zwemschool uitgebouwd. Volgt ook jouw stad of gemeente binnenkort?

Info en inlichtingen

Wie meer info wenst omtrent het zwemscholenconcept, of er zelf werk van wil maken, kan contact opnemen met onze zwemschoolondersteuners.