Nog meer waar voor je (verzekerings)geld

30
06

Na overleg met onze jarenlange partner op vlak van verzekeringen, ‘Arena verzekeringen’, werden een aantal zaken aangepast/toegevoegd. Uiteraard allemaal in het voordeel van jouw club en leden. Een overzicht van de belangrijkste zaken:

  • elk bij de zwemfed aangesloten lid is verzekerd voor het beoefenen van zwemmen, artistiek zwemmen, schoonspringen en waterpolo en bij activiteiten die gericht zijn op de instandhouding van de conditie: bosloop, fitness, jogging en wandelen.
  • dit geldt zowel in federaal- als in clubverband, in binnen- en buitenland
  • de gestelde waarborgen gelden voor alle door het RIZIV erkende prestaties - na tussenkomst van de mutualiteit - gedurende max. 2 jaar 150%
  • de gestelde waarborgen voor tandprothesekosten verhogen:
    • van €600 naar €1000 per ongeval
    • van €150 naar €300 per tand