Project Omira - Zwemfed en Redfed slaan de handen in elkaar

Samen naar een betere en efficiëntere verwerking van wedstrijden
31
05

In het kader van de beleidsfocus rationalisatie hebben de Vlaamse Reddingsfederatie en de Vlaamse Zwemfederatie de krachten gebundeld om te werken aan een gemeenschappelijk project: Omira.

In den beginne was er niets

Van september 2022 tot juli 2023 doorliepen de Zwem- en Redfed het digitaal traject "Digitaal duurzaam groeien". Dit traject had als doel om de digitale noden en behoeften van sportfederaties in kaart te brengen en een digitaal toekomstplan per sportfederatie uit te werken. Daaruit bleek dat zwemfed en redfed dezelfde noden hadden/hebben.

Er werd dan ook een gezamenlijk dossier opgesteld dat in de zomer van 2023 werd goedgekeurd door de bestuursorganen van de beide federaties en vervolgens ingediend bij Sport Vlaanderen. In januari 2024 kreeg het project de goedkeuring voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

“Omira-project”

Het Omira-project richt zich op het beheer van de (zwem)wedstrijden en voorziet in een automatische uitwisseling van gegevens uit verschillende bestaande systemen. Dit zorgt ervoor dat vooraf bij inschrijving de gevraagde gegevens automatisch correct zijn ingevuld en dat na elke wedstrijd de gewenste lijsten en rapporten meteen beschikbaar zijn op de website van de sportfederatie.

Het doel van het Omira-project is om tijdswinst te creëren door efficiënter te werken, zowel voor leden als personeelsleden. De TeamManager extensie module (Omira) zal de inschrijvingen en verwerking van zwemwedstrijden optimaliseren voor beide federaties en haar gebruikers.

Globaal gebruik

Het nieuwe platform Omira zal gebruikt worden door meer dan 6.000 gebruikers binnen zwemfed en RedFed, waaronder federatiemedewerkers, clubs, commissie- en clubverantwoordelijken, afgevaardigden, trainers, atleten en officials.

Het project zal een efficiëntiewinst opleveren van naar schatting 75%. Deze tijdswinst stelt federatiemedewerkers en vrijwilligers uit de club (sportsecretariaat) in staat om zich meer te richten op de sport in plaats van op administratieve taken.

Timing 2024

Dit jaar wordt er tot oktober werk gemaakt van de voorbereidende werken. Een werkgroep van Zwemfed en RedFed zal daarbij regelmatig samenkomen om de technische en functionele aspecten te bespreken.

Vervolgens zal de applicatie in oktober en november een testfase doormaken. Het testpubliek, bestaande uit atleten, trainers, officials, clubs en federatiemedewerkers, zal daarbij Omira uitgebreid testen.

De release van Omira wordt op dit moment voorzien voor december 2024. De efficiëntie en effectiviteit van het beheer van zwemwedstrijden zal dan een grote boost krijgen.

Clubs die interesse hebben om deel te nemen aan de testing, kunnen zich vóór 30 september 2024 aanmelden via onderstaande knop.