dinsdag 8/06/21, 20:00 tot 21:30
Online

Raf Lambrecht en Marybel Vanbutsele: Conflicthantering binnen clubs - hoe doe je dit in de praktijk?

Swim Conference webinar week
Soort opleiding
Swim Conference
Sportaanbod
Zwemmen Waterpolo Artistiek zwemmen Schoonspringen
Organisatie
zwemfed
Spreker(s)/lesgever(s)
Raf Lambrecht en Marybel Vanbutsele
Doelgroep
Bestuurders, API’s, trainers (alle)
Erkende uren
1,5

Een stevig oplaaiende discussies over selectie, moeilijke inmenging van het ‘thuisfront’ tijdens een zwemstage, ouderconflicten die een impact hebben op de sfeer binnen de club...

In een sportclub gebeurt het meer dan eens dat je geconfronteerd wordt met niet evidente situaties. Je wilt vaak iets doen, maar het is niet makkelijk om altijd te weten wat en hoe je best kan handelen. Tijdens deze workshop leer je stilstaan hoe je op een gepaste manier kan reageren bij cases waarbij een of andere vorm van conflict aan te pas komt (bv. verbaal overschrijdend gedrag, onenigheden).

Er wordt gestart met een kader aan te reiken van waaruit deelnemers op een gestructureerde manier zelf kunnen nadenken, dit adhv een gebruiksvriendelijke ‘checklist’. Dit sjabloon wordt ook bezorgd aan de deelnemers en is ook na de workshop een bruikbaar instrument voor in de praktijk. Vervolgens wordt er in kleine groepjes stilgestaan bij cases die recht uit de praktijk komen met als doel een interactieve en leerrijke inzichten op te doen. Doorheen de workshop zullen er ook enkele tips en verwijzingen gegeven worden naar meer specialistische tools, literatuur, platformen en hulpkanalen. Op het einde wordt ook nog tijd voorzien om vragen te stellen.

Raf Lambrecht en Marybel Vanbutsel