Reactie bestuursorgaan zwemfed

Ethisch en grensoverschrijdend gedrag
21
04
zwemfed

Het bestuursorgaan van de zwemfed kwam gisteravond samen naar aanleiding van het rapport dat door minister Weyts was besteld over psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek. Dit rapport behandelt een periode waarin onze huidig Technisch Directeur Lode Grossen Algemeen Manager bij de Gymfed was.

Lode Grossen heeft de beslissing toegelicht die door de ethische commissie van de gymfed werd genomen n.a.v. een anonieme klacht van 6 ex-turnsters in 2018 over psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Lode Grossen erkent dat de beslissing om de klacht niet behandelen, weliswaar formeel juridisch correct was, maar dat het wenselijk was geweest om de klacht op één of andere wijze toch te behandelen. Dat maakt het psychisch leed van de betrokken dames niet minder erg en hij betreurt het op dat moment geen luisterend oor te hebben geboden. Op het tijdstip van de klacht waren er reeds structurele maatregelen genomen die een herhaling van grensoverschrijdend gedrag in toekomst maximaal dienden te voorkomen. Er werd rekening gehouden met de aanbevelingen die in de klacht geformuleerd werden.

Het bestuursorgaan concludeert dat de omgang m.b.t. ethisch en grensoverschrijdend gedrag bij de gymfed tijdens de periode van het management en onder impuls van Lode Grossen van 2013 tot 2020 enorm is verbeterd en vandaag als een voorbeeld binnen de sportsector kan gelden.

Het bestuursorgaan heeft de 13 aanbevelingen die door de onafhankelijke commissie naar voor zijn geschoven grondig gelezen en draagt haar algemeen en technisch directeur op om deze te verwerken in de nieuwe Algemene Richtlijnen van de zwemfed.

Het bestuursorgaan en de algemeen directeur bevestigen unaniem en uitdrukkelijk hun vertrouwen in de persoon van Lode Grossen.