Regeling Verenigingswerk

01
05

De regeling rond ‘verenigingswerk’ is (eindelijk) helemaal rond. De federale overheid lanceerde op 7 april 2022 de applicaties rond het verenigingswerk (artikel 17). Op 21 april 2022 werd door de Kamer het fiscale luik goedgekeurd. Daardoor is nu het hele wettelijke kader duidelijk.

Artikel 17?

Spreek dus niet langer over ‘tewerkstelling via verenigingswerk’ maar ‘tewerkstelling via Artikel 17’. Dat komt omdat het wettelijk kader rond deze manier van tewerkstelling bepaald wordt door een uitbreiding van Artikel 17 uit het Koninklijk Besluit van 28 november 1969.

Werknemers

Voor ‘werknemers’ houdt de nieuwe regeling in dat er max. 450 uur per jaar mag gewerkt worden. Daar mag tot maximum €6390 mee verdiend worden. Bovendien mogen er maximum 150 uren per trimester gepresteerd worden en mogen er in het laatste kwartaal maximum 285 uren gepresteerd worden. De inkomstenbelasting die hier tegenover staat, bedraagt 10%.

Werkgevers

Iemand onder Artikel 17 tewerkstellen, betekent ook effectief iemand in dienst nemen. Dit heeft tot gevolg dat je je moet identificeren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarbij je aangifte moet doen van tewerkstelling.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de zes A’s:

  • Aansluiting bij een paritair comité;
  • Arbeidsovereenkomst is nodig;
  • Arbeidsreglement is nodig;
  • Arbeidsongevallenverzekering is nodig;
  • Aansluiting bij een externe dienst preventie en welzijn is nodig;
  • Aanmaken van fiches en verwerking van lonen is verplicht;

Hulp?!

De Vlaamse Sportfederatie is volop bezig met het updaten en aanpassen van al haar informatiebronnen omtrent dit onderwerp. Binnenkort vind je op deze pagina meer info en hulpmiddelen.