Rijksregisternummer

26
01
Rijksregisternummer

De bevoegde overheid staat, wegens mogelijke schending van de GDPR-regelgeving, niet toe om het rijksregisternummer op een praktische en zinvolle wijze te gebruiken in de administratieve dataverwerking.

Daarom ziet de zwemfed af van het hanteren van het rijksregisternummer bij de individuele gegevensverwerking.