School en zwemmen vlot combineren?

Welkom op de Topsportschool!
23
02

Wil jij school en zwemmen vlot kunnen combineren? Voldoe jij aan de instromingsvoorwaarden voor de Topsportschool? Of kom je daarbij in de buurt? Of zit jouw kind of jouw zwemmer in die situatie? Dan kan de Topsportschool zwemmen mogelijks dé oplossing bieden!

Meer weten?

Je komt alles te weten over de sportieve werking en over de school, én je kan een bezoek brengen aan het Topsporthuis (internaat), tijdens de infosessie op woensdag 27 maart, om 14.00 uur in de Topsportschool.

Overtuigd?

Als je overtuigd bent van de keuze voor de Topsportschool, kan je deelnemen aan de Topsportschool Testdagen op 11 en 12 april.

Verder verloop selectietraject

Na het doorlopen van het selectietraject wordt elke 'kandidatuur' behandeld door een interne commissie van zwemfed. Deze commissie zal op basis van observatie en meting bepalen of er kan overgegaan worden tot het opstellen van een 'dossier voor aanvraag van een Topsportstatuut'.

Dit dossier wordt vervolgens aan Sport Vlaanderen voorgelegd. Sport Vlaanderen bepaalt uiteindelijk of er een topsportstatuut kan toegekend worden aan de betreffende zwemmer(s).

Achteraf ontvangen de zwemmer en zijn/haar voogd(en) een rapport van het selectietraject.

Goedkeuring en toekenning topsportstatuut Sport Vlaanderen

Een definitieve bevestiging van het (al dan niet) mogen toetreden tot de Topsportschool, volgt na één van de overlegmomenten van de gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant (Sport Vlaanderen, BOIC, VSF):

  • midden juni 2024 (voldaan aan alle selectiecriteria)
  • midden augustus 2024 (deliberatie)

Communicatie toekenning topsportstatuut

(Kandidaat) topsportschool atleten worden door zwemfed persoonlijk op de hoogte gebracht omtrent de beslissing van Sport Vlaanderen.