Standpunt KBZB oorlog Oekraïne

02
03

Hier kan u het officiële standpunt vinden van KBZB (ondertekend door de 2 voorzitters) dat verzonden is naar FINA en LEN.