Het huishoudelijk reglement is een intern reglement dat volledig in overeenstemming is met de vzw-statuten, maar meer is uitgewerkt dan de statuten.

Hierin worden praktische maatregelen voor een vlot verloop van de werking van de vereniging en de ondergeschikte bestuursorganen beter omschreven en verduidelijkt.

Statuten en reglementen

Documenten regiowerking

De provincie Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen werken nog met een overgangsregel en zullen op de jaarvergadering in 2022 personen verkiezen voor de regiocomité’s. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen zal er reeds vanaf de zomer van 2021 gestart worden met een regiocomité.

  • (De regioraad is een overkoepelend overgaan boven de regiocomités. Elk regiocomité zal zelf 2 personen afvaardigen uit hun comité die zullen zetelen in de regioraad).