Het huishoudelijk reglement is een intern reglement dat volledig in overeenstemming is met de vzw-statuten, maar meer is uitgewerkt dan de statuten.

Hierin worden praktische maatregelen voor een vlot verloop van de werking van de vereniging en de ondergeschikte bestuursorganen beter omschreven en verduidelijkt.

Statuten en reglementen