Hotel Mercure Antwerp City South

Swim Conference

Swim Conference
Soort opleiding
Swim Conference
Sportaanbod
Zwemmen Waterpolo Artistiek zwemmen
Organisatie
zwemfed
Doelgroep
Trainers, lesgevers en bestuurders
Adres
Hotel Mercure Antwerp City South
Desguinlei 94
2018 Antwerpen

Onze jaarlijkse zwemfed Swim Conference, die zich richt tot lesgevers/trainers en bestuurders, gaat door op zaterdag 18 september. We kiezen dit jaar bewust voor één volle dag. Het belooft opnieuw een boeiende bijscholingsmarathon te worden, met plenaire en parallelle sessies voor de disciplines zwemmen, waterpolo en artistiek zwemmen. Daarnaast voorzien we ook enkele praktijksessies/workshops.

Deelname kost 40 (enkel voor permanent gevormde leden van de zwemfed), 50 (niet-permanent gevormde leden van de zwemfed) of 75 euro (niet-leden van de zwemfed) (incl. broodjesmaaltijd en drank).

OPGELET! Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het deelnamegeld op het rekeningnummer BE86 2900 1894 7050, van de Vlaamse Zwemfederatie. Daarbij dient u de mededeling 'Swim Conference + Voornaam + Naam' te plaatsen.

Zwemmen, artistiek zwemmen en waterpolo

De sessies voor artistiek zwemmen en waterpolo werden geannuleerd.

Uren

Onderdeel

Zaal, Onderwerp, spreker(s)

07u45-08u15

Ontvangst

Inkomhal hotel Mercure Antwerp City South

08u15-08u45

Introductie

Zaal Margaux

David De Wandel, Gretl Vandamme en Koen Van Bruyssel

"Introductie + voorstelling Leren Zwemmen 2.0"

08u45-10u15

Sessie 1 (plenair)

Zaal Margaux

Kevin Kuppens, PhD 
"Know Pain, Know Gain - Omgaan met pijn bij atleten"

10u15-10u30

Pauze

10u30-12u00

Sessie 2 (parallel)

Zaal Latour
Griet Warlop

"Ontwikkelingsfasen ifv Artistiek Zwemmen"
GEANNULEERD

Zaal Margaux

Stijn Corten
“Snelheidsvariatie in het zwemmen”

Zaal Tiffany’s
Peter van de Biggelaar

“Waterpolo conditie”
GEANNULEERD

12u00-13u00

lunch

Resto Hugo’s + terras

13u00-14u15

Sessie 3 (plenair)

Zaal Margaux

Louis Croenen & Fanny Lecluyse
“Vraag het aan de olympiërs”

14u15-14u45

pauze

pauze

pauze

14u45-16u15

Sessie 4 (parallel)

Zaal Margaux
Robbe Van Dessel & Annelies Basslé

“Een goede droogopwarming voor een betere training”

Zaal Chambertin

Cedric Arijs
“Zelfontwikkeling en progressie bij je sporters stimuleren”

16u15-17u00

Netwerk op het terras van Resto Hugo’s

Bestuurders

De sessies voor bestuurders werden geannuleerd.

Uren Onderdeel Zaal, Onderwerp, spreker(s)

08u45-09u00

Ontvangst

Inkomhal hotel Mercure Antwerp City South

09u00-09u30 Introductie

Zaal Chambertin

Aquality coaches

"Introductie"

David De Wandel, Gretl Vandamme en Koen Van Bruyssel

"Voorstelling Leren Zwemmen 2.0"

09u30-12u30

Sessie 1

Zaal Chambertin

ICES/VSF

“TOP in de sport”

12u30-13u30

Lunch

Resto Hugo’s + terras

13u30-15u00

Sessie 2

Zaal Chambertin

Tom Van Look

“Follow-up sessie ‘Een beleidsplan voor je sportclub

15u00-16u00 Sessie 3

Zaal Chambertin

Zwemfed Aquality coaches

“Uitwisselingsmoment bestuurlijke thema's

16u00-16u30

Netwerk op het terras van Resto Hugo’s

David De Wandel, Gretl Vandamme en Koen Van Bruyssel

Introductie + voorstelling Leren Zwemmen 2.0

Na een korte introductie zullen de auteurs de tweede editie van het boek 'Leren Zwemmen: praktische leidraad' in primeur aan de aanwezigen voorstellen. Het boek is sinds 2018 dé referentie om kinderen op een verantwoorde en beproefde manier watergewend, waterveilig en zwemvaardig te maken.

Louis Croenen en Fanny Lecluyse

Vraag het aan de olympiërs

Tijdens deze sessie worden jullie vragen voorgelegd aan niemand minder dan Fanny Lecluyse en Louis Croenen, onze olympiërs van deze zomer (OS Tokio). We verzamelen de vragen op voorhand en leggen deze thematisch voor aan beide topsporters. Uiteraard voorzien we ook tijdens de sessie de mogelijkheid tot extra vraagstelling. U vraagt toch ook?

Robbe Van Dessel en Annelies Basslé

Een goede droogopwarming voor een betere training

Na een korte theoretische introductie, waarin je als trainers het referentiekader meekrijgt, gaan Annelies en Robbe met de deelnemers aan de slag op de kaden van de Wezenberg. Tijdens deze praktijksessie passen ze de nieuwste inzichten toe om een maximaal effect van je opwarming op de zwemtraining te bekomen. Annelies en Robbe zijn werkzaam op de Topsportschool Zwemmen maar deze sessie is zeker ook geschikt voor trainers van andere sporttakken.

Stijn Corten

Snelheidsvariatie in het zwemmen

In deze sessie bekijken we de verschillende snelheid variaties die doorheen een baanlengte plaats vinden. Als coach wordt er gebruik gemaakt van tussentijden maar die geven niet altijd correct weer hoe de snelheid verloopt in de baanlengte. We bekijken dit voor de verschillende fases zoals afstoot, kick, doorbraak- en zwemfase maar ook binnen de verschillende slagtypes en slagcycli. Jullie herinneren misschien nog het beeld van de afgelopen olympische spelen waar de snelheid per baan ‘live’ werd weergegeven en binnen deze sessie kijken we hoe deze snelheid effectief tot uiting komt.

Kevin Kuppens

Know Pain, Know Gain - Omgaan met pijn bij atleten

Sporters moeten vroeg of laat in hun carrière omgaan met pijn. Dit kan soms pijn zijn van niet-bedreigende aard, denk maar aan een zware zwemtraining waarbij het melkzuur door de spieren giert. Maar het kan ook pijn zijn van bedreigende aard, bijvoorbeeld ten gevolge aan een overbelastingsletsel. De ervaring van pijn is complex en wekt vaak vragen op bij de sporter en de omkadering. Tijdens deze lezing zal de complexiteit van een pijnlijke ervaring bevattelijk gemaakt worden. Als coach, trainer(-ster) of begeleider(-ster) bent u vaak het eerste aanspreekpunt van de sporter. Wanneer mag ik de atleet geruststellen, of zelfs motiveren om voort te trainen? Wanneer kan ik best verwijzen naar een specialist zoals een arts of kinesitherapeut? En waarom wordt er niet meteen een scan gemaakt? Deze en andere vragen krijgen een antwoord tijdens een lezing die vertrekt vanuit enkele casussen van sporters (vb. zwemmers) met langdurige pijnklachten (vb. schouderpijn).

Kevin Kuppens (PT, PhD) is doctor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, werkzaam in zijn eigen groepspraktijk in Herentals (Kinecoach) & aan de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de benadering van patiënten met schouderpijn & atleten met complexe en vaak langdurige pijnklachten. Daarnaast heeft hij een stevige affiniteit met de zwemsport en de Vlaamse Zwemfederatie door talrijke bijdragen tijdens stages en wedstrijden van de VZF en de KBZB. 

Griet Warlop

Ontwikkelingsfasen i.f.v. artistiek zwemmen

Om artistiek zwemmen op een hoger niveau te brengen is een betere begeleiding van de jonge sporters nodig, waarbij vooral een betere fysieke basis gelegd moet worden. Artistiek zwemmen is veel meer dan enkel zwemmen. Vormspanning, lenigheid, bewegen met grote amplitude, controle van het lichaam tot in alle extremiteiten. Tijdens deze sessie vergroten we het algemeen inzicht in de ontwikkeling van kinderen en brengen we de specifieke fases waarin bepaalde zaken best getraind worden, onder de aandacht.

Peter van de Biggelaar

Waterpolo conditie

Heb je waterpoloconditie nodig om beter waterpolo te kunnen spelen of krijg je juist waterpolo conditie door waterpolo te spelen? Peter van de Biggelaar geeft toelichting over zijn visie om te focussen op wedstrijdgerichte trainingen en hoe hij als docent van de nieuwe Instructeur-B opleidingen kan zorgen voor sterkere jeugdopleiding bij onze clubs en daarmee het niveau van waterpolo kan verhogen.

Cedric Arijs

Zelfontwikkeling en progressie bij sporters stimuleren

Heb je ooit de volgende uitspraken al eens gehoord of gedacht?

- “Hij lijkt de info wel goed op te nemen, maar het leerproces verloopt zo traag”.
“Ze was zo'n veelbelovende zwemster, maar nu ze meer op haar eigen benen moet staan lijkt het er niet meer uit te komen”.
- “Hij deed alles perfect, maar het zakte als een kaartenhuisje in elkaar in de finale”.

De trainer is dan wel de expert van de sportactiviteit, zwemmers mogen niet gezien worden als louter passieve ontvangers van de kennis en aanwijzingen van de trainer. De zwemmer dient de door de trainer aangereikte vaardigheden en tips in zich op te nemen en er zelf mee aan de slag gaan. Misschien hebben de zwemmers waarover het in bovenstaande uitspraken gaat wel nood aan meer zelfregulatie. Zelfregulatie verwijst naar processen die een individu in staat stellen de doelgerichte activiteiten zelf te sturen doorheen de tijd en veranderende omstandigheden. Dit houdt in dat de persoon zijn gedachten, gevoelens, gedrag en aandacht zelf bijstuurt indien nodig. In een sportcontext kan dit gezien worden als de mate waarin een sporter het eigen leerproces kan sturen, terwijl men ouder wordt, een hoger niveau bereikt, of ook andere eisen van buiten de sport ervaart.

In deze workshop gaan we aan de slag met die vaardigheden die zwemmers nodig hebben om dergelijke zelfregulerende studenten en performers te worden. De workshop biedt een mix van theorie, waarin de nodige zelfregulatievaardigheden worden uiteengezet, en praktijk, waar we stilstaan bij hoe het aanleren van deze vaardigheden kan opgenomen worden in de bestaande coachingstijl en oefeningen. Zelfregulatievaardigheden kunnen mits de nodige aanpassing reeds geleerd worden aan jonge zwemmers.

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D)). Hij werkt online samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
Hij is Trainer B Zwemmen, auteur van de cursus ‘Prestatiegerichte mentale coaching van wedstrijdzwemmers’ (Trainer B Zwemmen) en een vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.

Tom Van Look

Follow-up sessie ‘Een beleidsplan voor je sportclub’

  • Verbeteren doelstellingen op basis van praktijkvoorbeelden jullie concrete plannen uit sessie 1

  • Hoe ga je om met weerstand?

ICES/VSF

TOP in de sport

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn en wat de impact is voor diegene die slachtoffer is van pesten.

Zwemfed Aquality coaches

Uitwisselingsmoment bestuurlijke thema's

Tijdens dit uitwisselingsmoment krijgen clubbestuurders de kans om info, tips & tricks met elkaar uit te wisselen omtrent een aantal thema's. De zwemfed-medewerkers zullen alles in goede banen leiden en aandachtig kijken en luisteren. Deze sessie kan namelijk belangrijke input opleveren omtrent het organiseren van bestuurdersbijscholingen en om ook de clubondersteuning verder te ontwikkelen.