Webinar waterpolo: de (mogelijke) visie - 5 juni, 20u00

Woensdag 5 juni, 20u00
30
05

Vorige week namen opnieuw heel wat geïnteresseerden deel aan de Aquatics Conference Webinar Week. Er waren o.a. sessies over omgaan met ouders van sportende kinderen, tips & tricks over variatie in training in open water en over de meest gemaakte fouten op technisch vlak bij zwemmers van de zwemfed Swim Academy. Brecht van ICES gaf ook enkele handvaten mee over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag als trainer en er was voor bestuurders en zwemschoolmanagers een rondleiding in ‘Assist 2.0’, enz.

Er werd ook een waterpolo sessie voorzien die tijdens de Aquatics Conference Webinar Week zou plaatsvinden. Door omstandigheden moest deze echter helaas uitgesteld worden. Uitstel is echter geen afstel…

We voorzien nu een sessie op woensdag 5/06, om 20.00 uur.

Niet één, maar drie sprekers!

Niet één maar drie sprekers zullen de aanwezigen tijdens een bijzonder interessante webinar te woord staan. Het zijn ook nog eens niet de minste sprekers, want ze zijn allemaal verbonden aan de zwemfederatie van onze Noorderburen, de KNZB.

Marin Mulder (hoofd jeugdsport beleid), Susanne Lentfert (stagiaire en projectleider/ onderzoeker spelregel aanpassingen) en Arno Havenga (technisch directeur waterpolo) nemen de aanwezigen mee in het verhaal rond hun ontwikkelde visie en ervaringen, van jeugdsportontwikkeling tot Olympische roem! Daar wil je bij zijn. Toch?!

Inhoud

De basis voor topsport begint in de breedte en bij het plezier in de sport. Een goede gefundeerde jeugdsportvisie is voorwaardelijk en ligt in Nederland aan de basis van de Pyramide.

Deze jeugdsportvisie heeft als doel om de jeugd met veel plezier te laten sporten en in ons geval te laten “waterpoloën”. Om binnen deze eerste stappen een interessante vervolgstap te kunnen zetten is soms maatwerk nodig. KNZB heeft daarom onderzoek gedaan naar enkele aanpassingen in de spelvormen en bijbehorende regels. Hier komen interessante bevindingen uit, welke ze mogelijks zullen toepassen in de verdere promotie en ontwikkeling van de sport in Nederland.

Na de ontdekkingsfase kan de groep sporters gemakshalve opgedeeld worden in plezierpolo en prestatiepolo. In de kolom prestatiepolo bouwde de KNZB een structuur uit die start bij de clubs en toewerkt naar een centraal programma, waarbinnen je opgeleid wordt tot mondiaal topniveau.

Deze facetten komen allemaal aan bod en geven hopelijk input om in Vlaanderen en bij uitbreiding België het waterpolo (nog) nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Daar wil je bij zijn, toch?!