Paco-pak

Paco-pak

Het Paco-pak kan je gratis lenen.
Je betaalt enkel een waarborg van € 100,00 (te storten via IBAN BE86 2900 1894 7050 na aanvaarding van de uitlening).

Na afloop bezorg je het Paco-pak in goede staat en proper (wasbaar op 30°C) terug.
Bij verlies of beschadiging verwittig je onmiddellijk de zwemfed.

Koos je ervoor om het Paco-pak op te halen?

Ons adres: Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhautstraat 100 - 102, 9820 Merelbeke

Reservaties

TRUST - 13/04/2024

ZIOS - 01/05/2024

ZIK - 05/05/2024