Wetsuits - aanpassing reglementen

17
05

Wijzigingen reglementen World Aquatics

In het najaar van 2022 werd er in de wandelgangen al gesproken over een wijziging van de World Aquatics reglementen. Daarom werden de reglementen al in lijn gebracht met de (toen nog) FINA-reglementen. Heel recentelijk werden door World Aquatics de finale aanpassingen voor 2023 gepubliceerd.

Je kan nu het aangepast reglement hier terugvinden.

De wijzigingen zijn de volgende:

  • Wetsuits zijn enkel toegelaten voor vrije slag, bij een watertemperatuur tussen 16 en 18 graden;
  • Vanaf 18 graden of meer is een wetsuit niet toegelaten;

Wedstrijden in België

Voor wedstrijden in België is het voldoende dat de wetsuit (zoals ook opgelijst in het World Aquatics reglement) de romp, rug, schouders en knieën bedekt en dat hij niet verder reikt dan de nek, polsen en enkels. Als een wetsuit aan deze voorwaarden voldoet, is dit voldoende. Het is dus niet (meer) nodig dat deze wetsuit expliciet goedgekeurd is door World Aquatics.

Internationale wedstrijden.

Als er deelgenomen wordt aan een internationale wedstrijd, is het reglement mogelijks anders. Vraag in dat geval expliciet aan de organisator wat de voorwaarden voor het gebruik van wetsuits precies zijn.