Tuchtreglement

De werkende leden zijn verplicht het tuchtreglement die door de zwemfed ter beschikking gesteld wordt bij hun aangesloten niet-werkende leden van kenbaar te maken door het linken naar het bestand op hun website, dan wel door het opnemen van dit uittreksel in  een eigen huishoudelijk reglement.

Gedragscode

Om ongewenst gedrag te beperken zijn er een aantal richtlijnen vanuit de zwemfed voor zijn leden opgesteld om te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. We adviseren iedereen die bij de club betrokken is, er kennis van te nemen of de bestaande gedragscode van de club aan te vullen.

Deze gedragscodes zijn ingedeeld voor de verschillende doelgroepen: