Ethisch sporten

Bij wie kan ik terecht?

Een melding doen? Een klacht indienen?

Ethisch adviesorgaan, tuchtreglement, gedragscodes, uittreksel strafregister

Wat kan je als club/trainer doen?

Sport met grenzen, club-API, API-terugkomdag

Good practices

Gezond sporten

Verplicht wanneer je aan competitie wil doen

De zwemsport is een dopingvrije sport en dat willen we zo houden