Heb je een ernstige (ethische) melding en weet je niet bij wie je terecht kan?

Dit kan schriftelijk via het meldpunt of mondeling via het aanspreekpunt van de federatie.

Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan ook anoniem en zonder verdere stappen afhankelijk van de ernst van het incident. Het signaleren kan al opluchten en in elk geval kan deze melding helpen om toekomstige incidenten te vermijden en preventieve (beleids)maatregelen te treffen.

Waar kan ik een melding doen?

Een klacht indienen bij het Vlaamse Sporttribunaal

Een formele aangifte (klacht) van grensoverschrijdend gedrag met sanctionering kan bij het extern tuchtorgaan van de zwemfed, met name het Vlaamse Sporttribunaal, via dit klachtenformulier.