In haar vierjaarlijks beleidsplan bepaalt de Vlaamse Zwemfederatie welke richting ze uit wil gaan, waar de prioriteiten liggen en op welke manier zij haar plannen en doelstellingen, zowel op korte als op langere termijn, wil realiseren.

Beleid

De jaarverslagen alsook balansen, resultatenrekening en begroting worden jaarlijks gepubliceerd en voorgelegd op de Algemene Vergadering.