Het bestuursorgaan heeft de leiding van de federatie in handen en zet de strategische krijtlijnen uit.
Zijn leden worden verkozen tijdens de Algemene Vergadering en hebben een mandaat van 4 jaar. Elk lid beschikt over één stem.

Naast de bestuurders zetelen ook de 3 directieleden (algemeen directeur, technisch directeur en administratief directeur) in het bestuursorgaan. Zij hebben geen stemrecht.

Meer info over het bestuursorgaan kan je terugvinden in de statuten en in de algemene richtlijnen.

Het bestuursorgaan bestaat uit volgende bestuurders:

"Net zoals de VZF een gezonde zwemsportbeleving promoot en ondersteunt, zorg ik mee voor de financiële gezondheid van de VZF."

"Naast het ondersteunen van de bestaande werking binnen artistiek zwemmen, is het mijn missie om deze sport beter bekend te maken...

Financieel beheerder

"Een sportcarrière neem je mee voor de rest van je leven, daarom sta ik in voor een positieve en kwaliteitsvolle ervaring met de...

"Gelijke kansen, positief omgaan met diversiteit en een stimulerend klimaat vind ik essentieel zowel in onderwijs als in de (zwem)...

"Ik heb een heel heldere ambitie: de wedstrijden aantrekkelijk maken voor de atleten, de toeschouwers, de medewerkers en de...

"Ik wil mij als bestuurder van de zwemfed inzetten voor het zwemmen als breedtesport, met een focus naar de competitie en/of...

"Met dezelfde passie en gedrevenheid als destijds tijdens mijn zwemcarrière, wens ik mijn steentje bij te...