Het bestuursorgaan heeft de leiding van de federatie in handen en zet de strategische krijtlijnen uit.
Zijn leden worden verkozen tijdens de Algemene Vergadering en hebben een mandaat van 4 jaar. Elk lid beschikt over één stem.

Naast de bestuurders zetelen ook de 3 directieleden (algemeen directeur, technisch directeur en administratief directeur) in het Bestuursorgaan. Zij hebben geen stemrecht.

Meer info over het Bestuursorgaan kan je terugvinden in de statuten en in de Algemene Richtlijnen.

Het bestuursorgaan bestaat uit volgende bestuurders:

Voorzitter, Bestuurder topsport

“Mijn belangrijkste ambitie als voorzitter is onze sporten en clubs te doen groeien. Essentieel daarbij is dat we onze talrijke...

Ondervoorzitter, Bestuurder recreatieve sportbeoefening

"Naast het ondersteunen van de bestaande werking binnen artistiek zwemmen, is het mijn missie om deze sport beter bekend te maken...

Bestuurder financiën

"Net zoals de VZF een gezonde zwemsportbeleving promoot en ondersteunt, zorg ik mee voor de financiële gezondheid van de VZF."

Bestuurder juridische zaken

"Mijn passie voor de zwemsport is de drijfveer van mijn engagement. Vanuit mijn juridische achtergrond probeer ik mee te bouwen aan...

Bestuurder competitieve sportbeoefening

"Ik heb een heel heldere ambitie: de wedstrijden aantrekkelijk maken voor de atleten, de toeschouwers, de medewerkers en de...

Bestuurder ICT en communicatie

"Het is mijn ambitie om mee te helpen bouwen aan de verdere professionalisering en digitalisering binnen de VZF. Samen met de...

Bestuurder Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)

"Gelijke kansen, positief omgaan met diversiteit en een stimulerend klimaat vind ik essentieel zowel in onderwijs als in de (zwem)...